Header Image - Bli en ledande marknadskraft!

Säljutbildning

Säljutbildning

Att betala för en säljutbildning för sina säljare i lågkonjunktur kan för många företagare verka som en onödig utgift. Är det inte bättre att spara de pengarna och vänta till det blir bättre tider, och satsa på säljkåren då? Faktum är att det inte finns någon bättre tidpunkt att sätta sina säljare i ”skolbänken” än just i lågkonjunktur. De flesta företag har nu mindre att göra, och det enda sättet att få mer att göra är att öka just försäljningen. Att passa på att utbilda sina säljare när de inte är överbelastade med jobb gör att de har möjlighet att tillgodogöra sig sina nya kunskaper, och kan sedan gå ut med förnyade krafter och inspiration för att öka företagets intäkter.

Varför satsa på säljutbildning?

Det finns ingen formell väg till att bli en duktig säljare. Det finns ingen universitetsexamen som kan garantera att du har de kunskaper och färdigheter som krävs. Säljarens arbete kan mer liknas vid ett hantverk, något man lär sig genom egna erfarenheter och av andra som har erfarenheter man själv saknar. Att lära sig säljandets konst är något man gör över tid, genom träning.

Säljutbildning ger resultat

En säljutbildning i början av en ny säljares karriär innebär att vederbörande slipper göra många misstag på egen hand. Han/hon får redan från början verktyg för att komma igång och bli framgångsrik i sitt säljarbete. En säljutbildning levererad av någon med gedigen erfarenhet kan ge den lilla extra trygghet som den nya säljaren behöver för att bli framgångsrik. Att få börja sälja med positivt resultat gör att jobbet blir roligare och mer inspirerande jämfört med att tvingas arbeta i motvind en lång period. Att som ny säljare tvingas gå den långa vägen och lära sig enbart av sina egna misstag är oerhört tungt och nedslående, och det vet vi väl alla att kunder attraheras mer av en entusiastisk säljare än av en som tappat sugen.

Vad bör en säljutbildning innehålla?

En bra säljutbildning kan innehålla alltifrån hur man hittar lämpliga prospekt att kontakta till hur man långsiktigt bygger upp en kundrelation och vårdar kunden. Element som är vanliga är hur säljprocessen ser ut och hur kundens beslutsprocess ser ut. Bokning av kundbesök per telefon är en färdighet som många säljare behöver utveckla. Avslutsteknik kan vara en annan.

Försäljning

Försäljning

Försäljning och branschnyheter

Välkommen till Försäljning.net! Här kan du läsa om nyheter och relevant information som gäller försäljning generellt.

Tillgång och Efterfrågan

Försäljning handlar i huvudsak om att befinna sig i spänningsfältet mellan de två parametrarna Tillgång och Efterfrågan. Med andra ord gäller det för en försäljare att sitta på en vara eller tjänst som eftersöks av många kunder och sedan kunna marknadsföra varan/tjänsten på ett attraktivt sätt. När sedan varan eller tjänsten överlåtits till kunden mot betalning har försäljningen skett.

Försäljning är själva hjärtat

Försäljning är själva hjärtat i all kommersiell verksamhet. Utan försäljning självdör en sådan organisation då den är beroende av sina säljare för sin egen fortlevnad. Försäljare har funnits i alla tider även om försäljning som uttryck har förändrats med tidens gång. Idag kan vi se en hel uppsjö av olika former av försäljning. Vi ska här lista några av de vanligaste försäljningsformerna.

Olika former av försäljning

Den allra vanligaste formen av försäljning är den som sker i detaljhandeln, där varor säljs styckvis i en butik eller ett varuhus. Det kan handla om kvartersbutiken runt hörnet eller järnaffären på stormarknaden utanför stan.

Försäljning i partihandeln

– I partihandeln säljs varorna i större volymer och kunderna utgörs oftast av butiker, varuhus och tillverkare.

Försäljning via postorder

– Postorder är en försäljningsform med rötterna i USA. Här sker försäljningen via katalog eller internet (så kallad e-handel). När affärsuppgörelsen är avslutad och betalning är gjord levereras varan till köparen via post.

Direktförsäljning

– En annan form av försäljning är direktförsäljning. I detta fall söker försäljaren aktivt upp sin kund för att försöka sälja in sin vara. En vanlig form av direktförsäljning är telemarketing där säljaren via telefon bedriver sin försäljning. Även här sker leverans av varan oftast genom post.

Försäljning i hemmet

– På senare tid har det blivit allt vanligare med så kallade Home Partys som försäljningsform. Ett Home Party går ut på att en privatperson bjuder hem vänner, jobbarkompisar och släktingar till en glad kväll med god mat, musik och trevlig gemenskap. Till denna fest kommer sedan en fryntlig person från ett företag och förevisar sina produkter som är till försäljning. Han eller hon tar emot beställningar av varorna som förevisats och drar sedan vidare till nästa partaj.

Framgångsrika säljare

Ett tydligt kännetecken på en bra och framgångsrik försäljare är fingertoppskänsla för kundens unika behov. En försäljare ska på ett ögonblick kunna identifiera kundens behov för att sedan presentera lösningen på ett så tilltalande sätt som möjligt. Detta är, kan man säga, försäljarens roll i ett nötskal: Att finna ett behov och fylla det.

Effektiv försäljning

Alla företag vill av naturen hela tiden öka sin försäljning. Detta kan ske på olika vägar. Antingen trimmar man sin säljpersonal genom att öka deras kunskaper via olika kurser och föreläsningar. Eller så optimerar man sin säljvara via ökad reklam på olika sätt. Ett klassiskt exempel är hur Ivar Kreuger, tändstickskungen kallad, ökade sin försäljning av tändsticksaskar på ett närmast lavinartat sätt genom att minska antalet tändstickor i varje ask med en enda tändsticka. På så sätt sköt hans försäljning i höjden som en raket.

Vill du veta mer om försäljning så kan du hitta mängder av information på internet.