Header Image - Bli en ledande marknadskraft!

Säljutbildning

Säljutbildning

Att betala för en säljutbildning för sina säljare i lågkonjunktur kan för många företagare verka som en onödig utgift. Är det inte bättre att spara de pengarna och vänta till det blir bättre tider, och satsa på säljkåren då? Faktum är att det inte finns någon bättre tidpunkt att sätta sina säljare i ”skolbänken” än just i lågkonjunktur. De flesta företag har nu mindre att göra, och det enda sättet att få mer att göra är att öka just försäljningen. Att passa på att utbilda sina säljare när de inte är överbelastade med jobb gör att de har möjlighet att tillgodogöra sig sina nya kunskaper, och kan sedan gå ut med förnyade krafter och inspiration för att öka företagets intäkter.

Varför satsa på säljutbildning?

Det finns ingen formell väg till att bli en duktig säljare. Det finns ingen universitetsexamen som kan garantera att du har de kunskaper och färdigheter som krävs. Säljarens arbete kan mer liknas vid ett hantverk, något man lär sig genom egna erfarenheter och av andra som har erfarenheter man själv saknar. Att lära sig säljandets konst är något man gör över tid, genom träning.

Säljutbildning ger resultat

En säljutbildning i början av en ny säljares karriär innebär att vederbörande slipper göra många misstag på egen hand. Han/hon får redan från början verktyg för att komma igång och bli framgångsrik i sitt säljarbete. En säljutbildning levererad av någon med gedigen erfarenhet kan ge den lilla extra trygghet som den nya säljaren behöver för att bli framgångsrik. Att få börja sälja med positivt resultat gör att jobbet blir roligare och mer inspirerande jämfört med att tvingas arbeta i motvind en lång period. Att som ny säljare tvingas gå den långa vägen och lära sig enbart av sina egna misstag är oerhört tungt och nedslående, och det vet vi väl alla att kunder attraheras mer av en entusiastisk säljare än av en som tappat sugen.

Vad bör en säljutbildning innehålla?

En bra säljutbildning kan innehålla alltifrån hur man hittar lämpliga prospekt att kontakta till hur man långsiktigt bygger upp en kundrelation och vårdar kunden. Element som är vanliga är hur säljprocessen ser ut och hur kundens beslutsprocess ser ut. Bokning av kundbesök per telefon är en färdighet som många säljare behöver utveckla. Avslutsteknik kan vara en annan.